oparzenia, stłuczenia, zwichnięcia, depresja, bóle głowy, schorzenia geriatryczne, zaburzenia snu, zawał serca, nerwice, osteoporoza, reumatyzm, bóle zębów, zwyrodnienia stawów, kontuzje sportowe, udar mózgu, artroza, nadciśnienie tętnicze, immunologia, migreny, złamania, bóle kręgosłupa, miażdżyca,
http://www.banasiewicz-viofor.witryna.info/


APARATY MEDYCZNE  VIOFOR JPS

do terapii i rehabilitacji

BIURO SPRZEDAŻY PREZENTACJI I OBSŁUGI

Bezpośredni przedstawiciel Producenta wyrobów Viofor JPS

W DNIU 21.04.2018 ODBYŁO SIĘ SZKOLENIE DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU VIOFOR JPS .

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY PAŃSTWU  ZA UCZESTNICTWO

 

VIOFOR JPS - WYROBY MEDYCZNE DO SKUTECZNEJ TERAPII POLEM MAGNETYCZNYM I ENERGIĄ ŚWIATŁA.

Najnowsza generacja aparatów Viofor JPS pozwala na zastosowanie fizykoterapii w domu, podczas podróży.

Regularne stosowanie wydatnie skraca czas leczenia i rehabilitacji.

SKUTECZNOŚĆ  POTWIERDZONA BADANIAMI KLINICZNYMI

NEW TECHNOLOGY !!!

 

275526ecce2b0381d01d97cc72e23593 Krystyna i Zdzisław Banasiewicz

ul.Gryfińska26 
70-806 Szczecin


602 199 085 Zdzisław  Banasiewicz
606 381 086 Krystyna  Banasiewicz

e-mail: zkbanasiewicz@wp.pl


Nasza firma realizuje następujący   zakres działalności:


Sprzedaż i obsługa sprzedaży


- szeroko pojęty system informacyjny i szkoleniowy dotyczący zastosowań Viofor  JPS 
- dobór i kompletacja zestawu w zależności od potrzeb terapeutycznych

- możliwość zakupu w systemie rat bankowych 
oprocentowanie tylko 0,5% miesiecznie, bez dodatkowych prowizji,
czas kredytowania od 10 do 48 m-cy
/ jest to specjalna na warunkach preferencyjnych, oferta przygotowana w celu ułatwienia zakupu naszych wyrobów Viofor/

http://viofor-terapia.jimdo.com/

 

- Doradztwo w zakresie kompletacji zestawów

Viofor - JPS System HOME

Viofor - JPS System PROFESSIONAL

- Przeszkolenie w zakresie obsługi produktu

- Bardzo szeroka oferta zestawów Viofor. z mozliwościa dopasowania do indywidualnych potrzeb

- Możliwość  rozbudowy posiadanego już zestawu Viofor JPS System.

Zestawy Viofor JPS - oferta zakupu w cenach producenta

Viofor JPS - zapraszamy do sklepu internetowego


Nasza oferta cenowa jest oparta o ogólny cennik Producenta Viofor JPS - firmy Med & Life

Viofor prezentowany w mediach:

Zobacz film

http://www.youtube.com/embed/bDuOETlNJOg

 

Osoby chętne zapoznaniem się z metodą i możliwością zakupu dla swojej rodziny zestawu Viofor Family,  Classic, Delux

Serdecznie zapraszamy do naszej firmy w Szczecinie

ul. Gryfińska 26

tel.  +48  91 4691470,   602 199 085
- najlepiej po uzgodnieniu terminu spotkania.

 

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego

www.medycynafamily.sklepna5.pl

Zamów  katalog


Zachęcamy do zapoznania się z Pismiennictwem Medycznym

Viofor JPS System w terapii

Ma zastosowanie w różnych fazach choroby, na każdym etapie leczenia chorób przewlekłych, które zawsze wymagają leczenia regularnego, systematycznego i długotrwałego. Viofor JPS daje możliwość takiej terapii.

Viofor JPS działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i regeneracyjnie, dzięki czemu ma zastosowanie w bardzo wielu jednostkach chorobowych, zarówno u dzieci, jak i osób dorosłych.

Urządzenia działając wolnozmiennym polem magnetycznym na wszystkie komórki organizmu człowieka powoduje przywrócenie ich harmonii (homeostazy).
Jest to skuteczna metoda profilaktyki i wspomagania leczenia

Podstawą efektów tych form terapii jest oddziaływanie poprzez zjawiska elektrodynamiczne, magnetomechaniczne oraz jonowego rezonansu cyklotronowego na szeroko pojęty metabolizm komórki. Działanie proregeneracyjne, przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwobrzękowe sprawia, że tę metodę stosuje się coraz szerzej w profilaktyce i terapii oraz uzupełnieniu leczenia podstawowego wielu schorzeń. - Rodzina aparatów Viofor JPS System umożliwia nie tylko leczenie i rehabilitację w warunkach klinicznych. Po rozpoznaniu i ustaleniu fazy choroby, Vioforoterapię polegającą na oddziaływaniu na organizm wolnozmiennym polem magnetycznym o niskiej wartości indukcji, stosować można w warunkach domowych jako wspomaganie leczenia podstawowego.STOSOWANIE ZMIENNYCH PÓL MAGNETYCZNYCH I ENERGII ŚWIATŁA

Choroby cywilizacyjne, stany zapalne skutkujące bólem ostrym i przewlekłym, czy stany uszkodzenia ciągłości tkanek w wyniku urazów lub leczenia chirurgicznego i stomatologicznego doczekały się nowych form terapii - magnetostymulacji, ledoterapii i magnetoledoterapii.

Viofor to terapia ogólnoustrojowa


Viofor JPS generuje zmienne pole magnetyczne o unikatowej charakterystyce, które prowadzi do normalizacji procesów elektrycznych w komórkach oraz reakcji jonowych w płynach ustrojowych. Stworzone warunki wzmacniają mechanizmy adaptacyjne organizmu. Potwierdzeniem wysokiej skuteczności systemu Viofor jest zastosowanie w wiodących placówkach klinicznych, rehabilitacyjnych, w sanatoriach i w medycynie sportowej. Zdobyte doświadczenia pozwoliły wprowadzić najnowszej generacji aparat Viofor. Nowatorska konstrukcja pozwala na zastosowanie go w każdych warunkach np. w domu, podróży, urlopie, pracy, w trakcje zawodów sportowych. Dzięki temu nie musimy tracić czasu na dojazdy, oczekiwanie w kolejkach na zabiegi, możemy ograniczyć ilość przyjmowanych leków przeciwbólowych, przeciwzapalnych, nasennych. Regularne stosowanie wydatnie skraca czas leczenia, rehablitacji, regeneracji organizmu w sferze psychicznej i fizycznej.

Główne efekty biologicznych mechanizmów magnetostymulacji to działanie:

analgetyczne, restytucyjne, przeciwzapalne, antyspastyczne, wazodilatacyjne, angiogenetyczne, stabilizujące błony komórkowe, relaksacyjne

Działanie przeciwbólowe odbywa się głównie poprzez wzrost wydzielania endogennych opiatów z grupy ß-endorfin, substancji odpowiadających za podwyższenie progu czucia bólu. Efekt działania przeciwbólowego występuje nie tylko podczas ekspozycji na pole magnetyczne, ale stwierdza się go również po zaprzestaniu ekspozycji. Stanowi to o biologicznej histerezie działania pola magnetycznego. Właśnie taki mechanizm działania przeciwbólowego na wewnętrzny system opioidowy potwierdza blokujący ten efekt antagonista opiatów (Naloxone).

Podstawę efektów regeneracyjnych stanowi głównie intensyfikacja procesów utylizacji tlenu i oddychania tkankowego wskutek wzmożonej dyfuzji oraz wychwytu tlenu przez hemoglobinę i cytochromy. Zwiększony wychwyt tlenu wiąże się z pobudzeniem procesów oddychania tkankowego, syntezy DNA i przyspieszenia cyklu mitotycznego. Dzięki temu pola magnetyczne leczą zmiany troficzne podudzi, przyspieszają gojenie się nisz wrzodowych, poprawiają metabolizm komórek ośrodkowego układu nerwowego, przyspieszają regenerację uszkodzonych nerwów obwodowych.

Bardzo słabe prądy powstające przy oddziaływaniu na substancje piezoelektryczne np. kolagen stymulują czynność komórek kościotwórczych. Sprzyja temu również nasilenie efektów wazodilatacyjnych. Stwierdzono także hamujący wpływ pola magnetycznego na procesy demineralizacyjne kości przy równoczesnym zwiększeniu ich mineralizacji – oceniane przy pomocy densytometrii.

Działanie przeciwzapalne związane jest ze stymulacją tworzenia c-AMP oraz prostaglandyny E. Prostaglandyna wpływa na gromadzenie się c-AMP, co zmniejsza wydzielanie mediatorów zapalenia z neutrofilów, bazofilów, komórek tucznych i limfocytów.
W oddziaływaniu na system nerwowy kapitalną rolę odgrywa wpływ pól magnetycznych na poprawę przewodnictwa międzyneuronalnego i modulację aktywności neuronów oraz na szyszynkowe rytmy dobowe wydzielania melatoniny – „zmiatacza wolnych rodników” odpowiedzialnych m. in. za procesy starzenia.

Poprzez działanie relaksacyjne aparat Viofor JPS System może mieć zastosowania w psychoprofilaktyce. Generowane przez aparat zmienne pola magnetyczne wpływają pozytywnie na wartości amplitud rytmów fal alfa i theta, charakterystycznych dla fizjologicznego stanu relaksacji – mierzalnego obiektywnie, wyrażanego wartością wskaźnika demobilizacji układu autonomicznego. Rezultaty przeprowadzonych badań psychofizycznych, w ramach psychoterapii osób z obniżoną dojrzałością emocjonalną, wskazują na magnetostymulację jako metodę z wyboru dla tych osób, tym bardziej, że należy ona do metod nieinwazyjnych stosowanych zarówno w medycynie jak i psychologii.

Magnetostymulacja z ledoterapią

Ledoterapia to innowacyjna metoda stosowana w Systemach Viofor JPS. Polega na wykorzystaniu energii światła niekoherentnego generowanego przez wysokoenergetyczne diody LED w zakresie widzialnym i bliskiej podczerwieni.
Energia światła działa na tkanki głównie miejscowo. Jej zdolność przenikania w głąb ciała zależy od długości wypromieniowanej fali światła. Reakcja tkankowa uzależniona jest od absorpcji energii w poszczególnych warstwach tkanek. Na efektywność absorpcji energii w tkance zasadniczy wpływ mają: grubość jej poszczególnych warstw, ukrwienie oraz wielkość przepływu krwi, zawartość wody oraz obecność barwników. Reakcje pod wpływem podczerwieni zapoczątkowane są na poziomie błony komórkowej, a pod wpływem czerwieni - w mitochondriach.
Na poziomie tkankowym mechanizmy biologicznego oddziaływania zmiennych pól magnetycznych oraz energii światła mają zbliżony charakter. Stosując magnetostymulację z energią światła można spodziewać się, zależnie od właściwości osobniczych, efektu synergistycznego obu rodzajów promieniowania elektromagnetycznego.

Główne efekty biologiczne magnetostymulacji z energią światła:

- nasilenie procesów przyswajania tlenu przez jego nośniki, co sprzyja pobudzeniu     syntezy ATP w układach oksydoredukcyjnych o tlenowym i beztlenowym torze oddychania; zwiększenie stężenia ATP wiąże się ściśle z nasileniem aktywności ATP–azo zależnych enzymów, odpowiedzialnych m.in. za syntezę białek i kolagenu, co przyczynia się do lepszej stymulacji procesów reparacyjnych i regeneracyjnych w tkankach

- silny wpływ pobudzający syntezę DNA i proliferację komórkową, działanie wazodilatacyjne, związane z bezpośrednim relaksacyjnym wpływem na mięśniówkę gładką naczyń, powiązane z przyspieszonymi procesami angiogenezy i perfuzji tkankowej, powodujące wyraźny efekt regeneracyjny

- bezpośredni wpływ na strukturę ciekłokrystaliczną błon oraz modyfikację aktywności enzymów błonowych połączone ze zwiększeniem ATP–azo zależnych pomp jonowych poprzez nasilenie syntezy ATP w mitochondriach; każdy z tych procesów prowadzi do zmiany przepuszczalności błon, a tym samym do zmiany dystrybucji elektrolitów i wody pomiędzy komórkami lub ich organellami, a przestrzeniami je otaczającymi; oba te procesy skutkują silnym działaniem przeciwzapalnym i przeciwobrzękowym

- odtworzenie utraconej w wyniku zmian chorobowych aktywności ATP–azo zależnych pomp błonowych: sodowo–potasowej i wapniowej w neuronach, prowadzi do hiperpolaryzacji błon oraz do zablokowania bodźców, nawet o zwiększonej amplitudzie; w efekcie następuje zmniejszenie przewodzenia bodźców bólowych we włóknach aferentnych i wyraźne działanie analgetyczne

- zmiana aktywności synaps serotoninergicznych i pobudzenie wydzielania ß–endorfin oraz pobudzenie osi przysadkowo–nadnerczowej ze zwiększeniem wydzielania glikokortykoidów powoduje dodatkowo nasilenie efektu analgetycznego

- regulacja układu immunologicznego i właściwości reologicznych krwi

Przeciwwskazania do stosowania pól magnetycznych

www.medandlife.com.pl/dom/zestawy/index/3

Aktualnie najczęściej opisywane w literaturze medycznej przeciwwskazania to:

- ciąża

- czynna choroba nowotworowa

- czynna gruźlica płuc

- krwawienia z przewodu pokarmowego

- ciężkie infekcje pochodzenia wirusowego, bakteryjnego i grzybicznego

- obecność elektronicznych implantów

- stany po przeszczepach narządów

 

Kliknij, napisz po dodatkowe informacje:
Szczegółowy opis  przeciwwskazań zawiera podręcznik użytkownika Viofor

Wpisz treść wiadomości.
Wpisz swój adres email.Przepisz kod z obrazka.